Kategorie

Najnowsze wpisy

Pracownicy i doktoranci

 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

 

prof. dr hab. Tadeusz Woś

dr hab. Marta Romańska, prof UJ

dr hab. Marcin Kamiński, prof UJ

 

Adiunkci:

dr Anna Golęba

dr hab. Tadeusz Kiełkowski

dr Kamil Klonowski

 

Asystenci

dr Agata  Cebera

mgr Jakub Firlus

 

Doktoranci:
mgr Marcin Banasik

mgr Jarosław Ziętara

 

IV rok studiów stacjonarnych

mgr Patrycja Kuncman

mgr Dorota Nowak

mgr Marika Scheibe

 

III rok studiów stacjonarnych

Anna Tuszyńska

Jakub Firlus

Jakub Jasiński

 

II rok studiów

Szymon Janota

Michał Warzycki

 

Studia niestacjonarne

mgr Konrad Kacała

mgr Katarzyna Kałat

mgr Agnieszka Kućmierz

mgr Joanna Lubas

mgr Sebastian Mróz

mgr Magdalena Nadgowska

mgr Natalia Pilarczyk

mgr Wioletta Podsiadło

mgr Olga Połowianiuk

mgr Tomasz Sienkiewicz

mgr Sylwia Skowronek

mgr Anna Sokół

mgr Jolanta Szostak

mgr Justyna Zając-Wysocka

mgr Anna Zbroszczyk