Kategorie

Najnowsze wpisy

Pracownicy i doktoranci

 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

 

dr hab. Marta Romańska, prof UJ

dr hab. Marcin Kamiński, prof UJ

 

Adiunkci:

dr Anna Golęba

dr hab. Tadeusz Kiełkowski

dr Kamil Klonowski

 

Asystenci

dr Agata  Cebera

mgr Jakub Firlus

 

Doktoranci:
mgr Jarosław Ziętara

mgr Patrycja Kuncman

mgr Marika Scheibe

 

IV rok studiów stacjonarnych

mgr Anna Tuszyńska

mgr Jakub Firlus

mgr Jakub Jasiński

 

III rok studiów

mgr Szymon Janota

mgr Michał Warzycki

 

Studia niestacjonarne

mgr Konrad Kacała

mgr Katarzyna Kałat

mgr Agnieszka Kućmierz

mgr Joanna Lubas

mgr Sebastian Mróz

mgr Magdalena Nadgowska

mgr Wioletta Podsiadło

mgr Tomasz Sienkiewicz

mgr Sylwia Skowronek

mgr Anna Sokół

mgr Jolanta Szostak

mgr Justyna Zając-Wysocka

mgr Anna Zbroszczyk